Gå til hovedindhold

Nyt projekt: Behovsstyret rengøring

I uge 40 gennemførte vi to projektopstartsmøder i hhv. Herning og Hinnerup, hvor vi med udgangspunkt i temaet "Behovsstyret rengøring", drøftede anvendelsesmulighederne for anvendelse af sensorer til effektivisering af rengøring.

Indhold

  Ud over repræsentanter fra medlemmernes it & digitaliseringsenheder deltog en række fagpersoner, bl.a. rengøringsansvarlige, bygningsdriftsledere og indkøb- og udbudskonsulenter.

  På baggrund af deltagernes feedback og kvalificering igangsætter vi nu 3 konkrete initiativer:

  Opstart af projekt: Behovsstyret rengøring af offentlige toiletter

  På begge opstartsmøder var der interesse og ønske om at begynde med en ”snæver” case, hvor kompleksiteten er relativt lav. Idéen er at bruge projektet som løftestang til en bredere implementering senere, og mulighed for at høste erfaring med både teknologien og samarbejdsformen.

  Projektet startes op i uge 47 og er tilsluttet af Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Aarhus Kommune.

  ”Sensorkuffert” til midlertidig installation / analyse

  Der blev på begge møder udtrykt interesse for en løsning, som kunne installeres midlertidigt mhp. at få et datagrundlag og/eller analyse. Idéen er at få en indsigt i bygningens anvendelse f.eks. til udbud, kapacitetsplanlægning eller vurdering af behov for en permanent IoT løsning.

  Vi indleder derfor en markedsdialog mhp. at kunne tilbyde installation, dataopsamling og analyse til medlemmerne.

  Syddjurs Kommune - videreformidling af pilot

  Syddjurs Kommune har igangsat et pilotprojekt, hvor de i en 3 måneders periode planlægger og udfører rengøring i en administrationsbygning ud fra sensordata. Der var stor interesse under møderne for brugen af sensorer til optimering af rengøringen i administrative bygninger.

  Syddjurs Kommune og GTM vil løbende videreformidle relevante erfaringer fra projektet.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023