Take-aways fra New York Citys nye IoT strategi

Guiden anbefaler bl.a. at byen laver en central fælles optegnelse over alle byens IoT-enheder og en standardiseret review process for at sikre, at de anvendte teknologier er sikre. Den anbefaler også, at byen etablerer testområder og en intern konsulentafdeling, hvor leverandører og partnere kan få hjælp til udvikling og test af nye løsninger.

2020’erne bliver et kritisk årti hvad angår anvendelse af IoT. Det er i dette årti, at samfundet afdækker mange af de muligheder teknologien tilbyder. Derfor er det også i dette årti, at spillereglerne skal vedtages, og hvorfor vi nu skal forholde os til de svære spørgsmål vedrørende økonomi, data ejerskab, digitale rettigheder og potentiel skadelig brug af IoT. Strategien tilbyder et kritisk “blueprint” for, hvordan New York City kan vise vejen i forhold til at sikre den rette balance i brugen af IoT.
John Paul Farmer, CTO, New York City

Anbefalingerne i guiden sigter mod 5 overordnede mål:

 • Stimulere innovation ved at skabe strukturer og programmer der understøtte forskning, test og eksperimenter med IoT teknologi.
 • Promovere deling af data og gennemsigtighed ved at involvere borgere i IoT initiativer og opfordre byen til at dele data og gøre dem tilgængelige for leverandører og offentligheden, når det er passende.
 • Forbedre governance og koordinering af byens anvendelse af teknologi via nye politikker og processer.
 • Sikre værdi fra tværsektorielle partnerskaber ved at understøtte og opsøge nye samarbejdsmuligheder.
 • Føre dialog med branchen og communities ved at skabe nye kommunikationskanaler og støtte op om digitale rettigheder.

Ifølge Paul Rothman, direktør for byens smart city initiativer og IoT lab, er mange af elementerne, ved at lave en fælles IoT strategi for byen, egentligt ikke relateret til teknologien. ”Der er selvfølgelig nye ting såsom introduktionen af 5G, men ellers er mange af de ting, som indgår i strategien egentligt ikke teknologiafhængigt. Meget handler om at bygge partnerskaber både internt i byen og eksternt med uddannelsesinstitutioner, industrien, borgerudvalg og den slags. Det er nødt til at være der, uanset hvilken teknologi det drejer sig om”, udtaler han.

Strategien bygger på 6 grundprincipper:

 • Governance & koordinering
 • Privacy & gennemsigtighed
 • Sikkerhed
 • Fairness & lighed
 • Effektivitet & bæredygtighed
 • Åbenhed & brugerinvolvering

New York City Internet of Things Strategy kan findes her.