Gå til hovedindhold

NTT DATA Business Solutions bliver leverandør til Signaturprojektet

Vi fortæller med stor glæde at der er indgået en Offentlig-Privat Innovationsaftale (OPI) med virksomheden NTT DATA Business Solutions som leverandør til KL-signaturprojektet ’Optimeret Bygningsanvendelse Med AI’.

Indhold

  ”Vi startede i juni med at annoncere en åben interessetilkendegivelse, og på den baggrund fik vi 15 henvendelser fra private leverandører, hvor vi valgte at indgå i videre dialog med 11 af dem. Det var en super spændende proces med mange gode løsningsforslag.” fortæller Jakob Hovgaard Kaiser, som er projektleder hos Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. ”Dog skilte NTT DATA Business Solutions sig ud fra starten af og demonstrerede en markant høj grad af forberedelse samt erfaring, en vilje og en forståelse for opgaven og dens udfordringer, som vi i projektgruppen fandt helt unik”

  Projektet vil realisere besparelser på energi- og klimaforbrug ved at samle aktiviteter, lave intelligent lokaleallokering og øge anvendelsesgraden af kommunale bygninger ved anvendelse af bygningsdata, IoT-løsninger (Internet of Things) og kunstig intelligens (AI). Målet er at udvikle Open Source-løsninger, som med AI kan påvise gevinster indenfor fire primære områder i projektets udvalgte pilotbygninger:

  • Optimere udnyttelse af bygninger.
  • Reducere energiforbrug.
  • Reducere afledte omkostninger i ”økosystemet” omkring skolerne.
  • Forbedre anvendelsesmuligheder for frivillige organisationer.

  Sebastian Lamp, projektleder ved Favrskov Kommune, forklarer potentialet: ”Effektiv opvarmning med minimalt spild er en problemstilling som muligvis er endnu mere relevant nu, hvor der mange steder holdes nært øje med elmålere og termostater, som følge af energikrisen. Hvis hver kwh til opvarmning kan række længere, så er der givetvis en del besparelser at hente i stor skala, og derfor er der stor bevågenhed på projektet”

  I projektet er folkeskoleområdet udvalgt, og hver kommune har udpeget én skole som case. Det drejer sig om henholdsvis Thorsager skole i Syddjurs kommune, Rønbæk skolen i Favrskov kommune og Strandskolen i Aarhus kommune. Lasse Ziska, projektleder ved Syddjurs Kommune:

  ”Folkeskoler er udvalgt som særligt interessante for projektet, fordi de typisk udgør en stor andel af kommunernes bygningsmasse, gerne er af ældre dato og har et efterslæb på energirenovering. Endelig er de interessante på grund af brugen af bygningerne af foreningsliv og klubber – deres aktiviteter foregår typisk mellem 16-22 og i weekenderne, og deres bookinger er gerne ukoordinerede og traditionsbårne hvilket kan betyde at fløje og lokaler står opvarmede i længere perioder uden reelt at være i brug. Sidstnævnte gør dem særligt interessante ifht intelligent lokalebooking”.

  I første omgang vil fokus være på at udvikle en intelligent løsning, der kan give indsigt og overblik i tidsrummet uden for skolens almindelige åbningstider, det vil sige tidsrummet 16-22 i hverdagene samt i weekenden.

  Projektet har til hensigt at levere et dashboard med overblik over energiforbrug på baggrund af sensormålinger, statistisk forudsigelse af fremtidigt forbrug på baggrund af historisk data og en AI model som kan levere anbefalinger til energioptimerende lokalebooking. Projektet er delt op i tre hovedleverancer, og en afsluttende leverance:

  • Dashboard med overblik over nuværende energiforbrug på baggrund af eksisterende sensorer.
  • Dashboard med statistisk forudsigelse af fremtidigt forbrug på baggrund af historisk data.
  • AI-model med anbefalinger til energioptimerende lokalebooking.
  • Afsluttende rapport med alle projektindsigter.

  Thomas Kierkgaard, innovationsekspert hos NTT DATA Business Solutions fortæller: ”Intelligent teknologi og indsigter fra data åbner for nye måder at arbejde på indenfor folkeskoleområdet. Det betyder f.eks. at bygningsansvarlige i respektive bygninger kontinuerligt kan justere indeklima og temperatur efter konkrete behov og ligeledes vurdere konkret brug og slitage i specifikke områder i bygningen. Dette medfører store energibesparelser og giver samtidig bygningsansvarlige mulighed for bedre at kunne rapportere og vurdere, hvorledes en eventuel grøn omstilling er lykkedes eller behøver yderligere tiltag. For os er det oplagt at stille vores teknologi og kompetence til rådighed i et projekt, der sætter fokus på et emne, som er meget væsentligt.”

  Udover kroner og kwh er der også forhåbninger om kvalitetsforbedringer – fx kan bedre bookingsystemer sikre at rengøringen ikke fokuserer på ubrugte lokaler, men lægger deres timer der hvor de gør den største forskel. Smarte systemer kan desuden undgå dobbeltbookinger, og uhensigtsmæssigt spild fra lokaler/fløje som ikke er i brug.

   Projektet forløber ind i 2023.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023