Gå til hovedindhold

Optimeret bygningsanvendelse med AI

Signaturprojektet Optimeret bygningsanvendelse med kunstig intelligens er nu skudt i gang, og onsdag den 30. marts afholdt projektkommunerne den første fælles workshop.

Indhold

  Workshoppen havde til formål dels at skabe et fælles sprog og vidensniveau blandt deltagerne, og dels at skabe et solidt fundament for at kunne træffe beslutninger om projektets næste skridt. Det blev gjort ved erfaringsudveksling fra både interne og eksterne eksisterende indsatser omkring energioptimering og bygningsanvendelse.

  Erfaringer fra interne projekter bestod af:

  • Smarte kvadratmeter ved Syddjurs kommune
  • Intelligent databaseret energiledelse ved Aarhus kommune
  • Databaseret energiledelse ved Favrskov kommune

  De eksterne erfaringer tog udgangspunkt i fremlæggelse af desk research, hvor case projekterne blev inddelt i følgende overordnede kategorier:


  • Projekter med fokus på dataanalyse, IoT og/eller AI
  • Projekter med fokus på læringsmiljøet og/eller adfærdsændring
  • Projekter med fokus på energiledelse og/eller ESCO-modellen
  • Projekter med fokus på IoT og anden hardware

  Derudover deltog projektleder Christian Gaarde Nielsen fra København kommune, som gav et inspirationsoplæg fra deres signaturprojekt Energioptimering af bygninger ved hjælp af kunstig intelligens.


  Efterfølgende er der blevet udarbejdet et opsamlingsskema, som dels er baseline for det samlede projekt, og dels fungerer som et fælles overblik over ligheder og forskelligheder mellem projektpartnerne. Skemaet er desuden tænkt som intern inspiration.

  I skemaet har hver projektpartner givet en beskrivelse af deres ønsker og behov til:

  • Governance for test
  • Hvilke skolebygninger der skal deltage i projektet, herunder en beskrivelse af bygningens alder, og hvad der gør den særlig interessant som deltager.
  • Hvilke interne medarbejdere skal deltage, både fra digitalisering og andre forvaltningsområder, herunder medtænke, hvem der skal involveres for at opnå eventuelt ønskede adfærds- og kulturændringer.
  • Hvem er nuværende forsynings- og energileverandør, herunder bemærkninger hvis der er udfordringer vedrørende data.
  • Typer af energi / data for test
  • Beskrivelse af ønsker til typer af energidatakilder i testen.
  • Beskrivelse af ønsker til typer af datakilder for skolebygningen ønsker i testen, herunder hvilke eksisterende datakilder der foreligger samt hvilke der vil kræve opsætning af ny hardware og/eller ny systemintegration.
  • Viden om og ønsker til leverandører og eksterne eksperter i projektet til f.eks.:
   • Kunstig intelligens / AI (rådgivning og udvikling af algoritmer)
   • Softwareudvikling (integrationer og webudvikling)
   • Databaser
   • Brugergrænseflader

  På baggrund af ovenstående dialog og erfaringsudveksling er projektpartnerne gået i gang med af afdække behov og ønsker til dialog og udvikling i udbuds- og indkøbsprocessen.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023