Gå til hovedindhold

Status: Behovsstyret rengøring af offentlige toiletter

Sensorerne er nu færdigmonteret, hvilket betyder at data nu strømmer ind. Det har allerede givet nogle interessante og overraskende indsigter.

Indhold

  Siden sidst har projektkommunerne Favrskov, Norddjurs og Aarhus Kommune haft travlt med at montere sensorer på deres offentlige toiletter. Favrskov og Norddjurs har valgt at montere på alle kommunens offentlige toiletter, mens Aarhus har valgt et udvalg af toiletter med forskellig beliggenhed (by, strand, natur/shelter).

  Sensorerne er installeret mhp. at indsamle data de næste 12 måneder, så det bliver muligt at følge sæsonudsving (f.eks. relevant i sommerhusområder) og årstidens og vejrets indflydelse, f.eks. ift. toiletter ved strand og park.

  Efterfølgende vil kommunerne tage stilling til at sensorerne skal blive hængende eller tages ned.

  Selvom sensorerne kun har været i anvendelse i kort tid, har de allerede givet anledning til nogle indsigter – f.eks. har én kommune allerede øget rengøringsintervallet på et toilet, da det blev anvendt væsentligt mere end forventet. Af andre opdagelser kan nævnes:

  • at et givent toilet blev anvendt i lange intervaller ad gangen – da langturschauffører anvendte det bad og opvask af service.
  • ved sammenligning af temperaturmålinger kunne konstatere en ødelagt radiator.
  • at kunne registrere, at et toilet i perioder blev anvendt hele natten og kunne konstatere at et par udsatte borgere periodevis tog ophold/overnattede på toilettet.

  Projektgruppen vil løbende det næste år mødes og udveksle erfaringer og indsigter. Næste gang er efter sommerferien, hvor det bliver interessant at se udviklingen i bl.a. turismeområderne.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023