Gå til hovedindhold

Govtech Midtjylland er partnere i et nystartet EU-projekt med fokus på digital grøn omstilling

InnoTech – Task Force, som projektet hedder, er et Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-finansieret projekt, der løber fra 2023 til 2025, som søger at forstå og bruge data og digitale teknologier som innovationsfremmere for den grønne omstilling i kommuner og regioner.

Indhold

    Visionen for InnoTech – Taskforcen er at skabe en arena, hvor kommuner, regioner, vidensinstitutioner og virksomheder på tværs af både Danmark og Sverige arbejder sammen om at finde datadrevne digitale løsninger, der kan være med til at bekæmpe klimakrisen.

    I taskforcen er der særligt fokus på metoder og processer, der egner sig til teknologitunge dataprojekter. Projektet vil blandt andet lave demonstrationer/test af temaer såsom; klima/vand, 3D byudvikling og mobilitet i by og på land. De vil også udvikle et procesværktøj og skabe en platform, der gør det muligt for projektet at være selvkørende efter projektets afslutning. Her er GovTech Midtjylland bl.a. repræsenteret i demoprojektet, der omhandler klima/vand.

    Lige nu søger projektet konkrete vandcases fra kommuner i Midtjylland med fokus på  ’styring af vand på baggrund af data fra sensorer med henblik på at genanvende regnvand, men samtidig have kapacitet til næste store regnhændelse’. Så tag gerne kontakt til Johanne Bräuner Nygaard Hansen (hjobr@aarhus.dk), som er GTMs projektleder i taskforcen, hvis I kunne have interesse i at være med!

    Projektet ser succesfaktorer i, at taskforcen forankres i eksisterende kommunale netværk, projekter og organisationer. Der er stor efterspørgsel på taskforcen, og der er mere end 60 danske og 50 svenske kommuner, der er i tæt kontakt med projektet.

    Sidst opdateret: 3. oktober 2023