Monitorering i havne, marinaer - projektdeltagere søges

Derfor ønsker GTM at søsætte (😊) et projekt, hvor vi via kameraer og kunstig intelligens kan tælle og kategorisere trafikanter samt detektere unormale hændelser i et givent område, så som kæntringer eller stilleliggende fartøjer, der f.eks. blokerer for andre fartøjer i et havneindløb.

Projektet udspringer af et behov i Aarhus Lystbådehavn, og hvis flere kommuner er interesserede vil GTM se på at støtte dem.

Løsningen forventes at kunne:
- Skabe et overblik over sejlere og kategorisere f.eks. ’stor’, ’mellem’ og ’lille’, herunder overblik overspidsbelastningstidspunkter.
- Reducere risiko for uhensigtsmæssige hændelser og ulykker.
- Danne grundlag for målrettet trafikanvisning som supplement til søfartslovgivning, hvor en afledt effekt vil være, at hobby- og turistsejlere føler sig mere sikre og velkomne.

Govtech Midtjylland støtter projektet med udviklingsmidler, og har tilsagn fra Aarhus Lystbådehavn (Aarhus Kommune) som projektdeltager. Vi søger nu yderligere 1-3 GTM-kommuner til at danne en projektgruppe.

Kontakt Søren Hald (soehal@aarhus.dk) hvis du er nysgerrig, og tænker det kunne være relevant for din kommune.