Gå til hovedindhold

Monitorering i havne, marinaer - projektdeltagere søges

Mulighederne for at komme ud på vandet uden et certifikat er de senere år blevet mange f.eks. kano, kajak, GoBoats, SUP-boards mv. Med udviklingen stiger behovet for at kunne danne overblik over adfærden og sejltrafikken i områder med meget aktivitet og/eller svære forhold samt understøtte især de ”bløde” og utrænede sejleres sikkerhed.

Indhold

  Derfor ønsker GTM at søsætte (😊) et projekt, hvor vi via kameraer og kunstig intelligens kan tælle og kategorisere trafikanter samt detektere unormale hændelser i et givent område, så som kæntringer eller stilleliggende fartøjer, der f.eks. blokerer for andre fartøjer i et havneindløb.

  Projektet udspringer af et behov i Aarhus Lystbådehavn, og hvis flere kommuner er interesserede vil GTM se på at støtte dem.

  Løsningen forventes at kunne:
  - Skabe et overblik over sejlere og kategorisere f.eks. ’stor’, ’mellem’ og ’lille’, herunder overblik overspidsbelastningstidspunkter.
  - Reducere risiko for uhensigtsmæssige hændelser og ulykker.
  - Danne grundlag for målrettet trafikanvisning som supplement til søfartslovgivning, hvor en afledt effekt vil være, at hobby- og turistsejlere føler sig mere sikre og velkomne.

  Govtech Midtjylland støtter projektet med udviklingsmidler, og har tilsagn fra Aarhus Lystbådehavn (Aarhus Kommune) som projektdeltager. Vi søger nu yderligere 1-3 GTM-kommuner til at danne en projektgruppe.

  Kontakt Søren Hald (soehal@aarhus.dk) hvis du er nysgerrig, og tænker det kunne være relevant for din kommune.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023