Gå til hovedindhold

Organisering

GovTech Midtjylland er et samarbejde mellem Region Midt og 16 midtjyske kommuner. Partnerskabet ledes af en strategisk styregruppe, et forretningsudvalg og en følgegruppe.

Indhold

  GovTech Midtjylland er forankret på strategisk niveau via en strategisk styregruppe, der refererer til KD-netKommunaldirektørnetværket i den midtjyske region - og drives på praktisk niveau med afsæt i et forretningsudvalg og en følgegruppe.

  Den strategiske forankring sikrer, at initiativet ses i sammenhæng med øvrige tværgående aktiviteter i regionen såvel som nationalt.

  Det er også vigtigt at sikre relationen til kommunerne og regionens IT- og digitaliseringsansvarlige, der er primus motor ift. at inddrage det faglige bagland i at definere behov, prioritere indsatser og efterfølgende at implementere de løsninger, der udvikles i fællesskabet.

  GovTech Midtjylland samarbejdet består af følgende kommuner og regioner:

  • Favrskov Kommune
  • Herning Kommune
  • Holstebro Kommune
  • Horsens Kommune
  • Ikast – Brande Kommune
  • Lemvig Kommune
  • Norddjurs Kommune
  • Syddjurs Kommune
  • Randers Kommune
  • Ringkøbing – Skjern Kommune
  • Skanderborg Kommune
  • Struer Kommune
  • Aarhus Kommune
  • Region Midt

  Den strategiske styregruppe skal sikre:

  • At GovTech Midtjylland arbejder med teknologiske løsninger, som er og bliver relevante for kommunernes og Region Midtjyllands opgaveløsning
  • Fastholdelse af retning og prioritering
  • At der i rette tid iværksættes nye og relevante indsatsområder
  • At den overordnede vision og principper følges
  • Den overordnede styring af og kontrol af regnskab og budget for GovTech Midtjylland
  • Information og afrapportering til KD-Net
  • Den overordnede kommunikation mellem GovTech Midtjylland og de deltagende kommuner, de kommuner som ikke deltager i samarbejdet og Region Midtjylland

  Den strategiske styregruppe består af: 

  • Jesper Thyrring Møller (fmd.), kommunaldirektør, Struer Kommune 
  • Eva Kanstrup, direktør, Herning Kommune 
  • Lone Rasmussen, direktør, Skanderborg Kommune 
  • Anders Kjærulff, direktør, Region Midtjylland
  • Poul Venø, Herning Kommune som repræsentant for forretningsudvalget 
  • Bo Fristed, chef for ITK, Aarhus Kommune (uden stemmeret) 
  • Brian Høyer Lorentsen (Sek.) (uden stemmeret) 

  Ansvarlig chef for GovTech Midtjylland er fast deltager og daglig leder af GovTech Midtjylland deltager i forretningsudvalget, dog uden stemmeret og med en sekretariats-understøttende funktion.

  Forretningsudvalget vælger ét medlem til den strategiske styregruppe.

  Forretningsudvalget skal sikre:

  • At det faglige fokus for GovTech Midtjylland altid er opdateret
  • Koordination mellem kommunernes og Region Midtjyllands behov, og de projekter som GovTech Midtjylland arbejder med
  • Information og afrapportering til den strategiske styregruppe
  • Strategisk sparringspartner for den strategiske styregruppe, herunder input til styregruppen vedrørende tekniske områder som GovTech Midtjylland kan arbejde med

  Forretningsudvalget består af: 

  • Henrik Brix, Chef for IT & Digitalisering, Favrskov Kommune
  • Poul Venø, Chef for IT & Digitalisering, Herning Kommune
  • Lars Faurholt, Chef for IT & Digitalisering, Horsens Kommune
  • Thomas Hyldgaard, Chef for IT & Digitalisering, Lemvig Kommune
  • Børge Knudsen, Kontorchef, Region Midtjylland
  • Jon Badstue Pedersen, Chef for IT & Digitalisering, Syddjurs Kommune
  • Kim Stannov Søvsø, Afdelingsleder CityLab, Aarhus Kommune og daglig leder af GovTech Midtjylland
  • Bo Fristed, chef for ITK, Aarhus Kommune

  Følgegruppen er Single-Point-Of-Contact (indgangskontaktperson) mellem GovTech Midtjylland og den enkelte kommune og Region Midtjylland, og dens medlemmer agerer som kontaktperson ind i egen organisation.

  Følgegruppen udgør således kontakten til kommunerne og Region Midtjylland og er derfor et vigtigt kommunikativt led med henblik på at sikre kommunikationen fra GovTech Midtjylland til de relevante modtagere i kommuner og Region Midtjylland, og at der kommunikeres fra Region Midtjylland og kommunerne til GovTech Midtjylland.

  I forbindelse med projekter tilknyttes desuden evt. relevante projektpersoner med domænekendskab.

  Følgegruppen består af: 

  • Poul Venø, Chef for IT & Digitalisering, Herning Kommune
  • Thomas Hyldgaard, Chef for IT & Digitalisering, Lemvig Kommune
  • Kaare Christensen, Teamleder, Digitalisering, Norddjurs Kommune
  • Bent Højlund, IT-Chef, Randers Kommune
  • Henrik Bojsen, Projektleder, Syddjurs Kommune
  • Thomas Vinther Andersen, Digitalisering, Favrskov Kommune
  • Henrik Frost, Leder af Data & Analyse, Hedensted Kommune
  • Kim Skotte Larsen, Afdelingsleder, Herning Kommune
  • Nikolaj Kolte, Chef for IT & Digitalisering, Holstebro Kommune
  • Jens Møller Christensen, Økonomi- og stabschef, Teknik & Miljø, Horsens Kommune
  • Jette Skott Kristensen, Chef for IT & Digitalisering, Ikast-Brande Kommune
  • Tonny Olsen, IT & Digitalisering, Norddjurs Kommune
  • Kim Malchau, Digitalisering og indkøb, Odder Kommune
  • Tom Nørregaard Andersen, Chef for digitalisering, Randers Kommune
  • Jens Kjersgaard, Regional Udvikling, Region Midt
  • John Ryan Pedersen, Vicekontorchef, Region Midt
  • Torben Agerkilde, Bygningschef, Region Midt
  • Niels Sønderskov, IT, Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Anders Fihl, IT- og Digitaliseringschef, Skanderborg Kommune
  • Peter Molbæk, IT-Chef, Skive Kommune
  • Claus Vagn Ohrt, Chef for IT & Digitalisering, Struer Kommune
  • Henrik Bojsen, Teamleder for IT & Digitalisering, Syddjurs Kommune
  • Marie Rørdam Fenger, Smart Aarhus Coordinator, Aarhus Kommune
  • Lasse Ziska, Afdelingsleder TechLab, Aarhus Kommune og daglig leder af GovTech Midtjylland

   

  Sidst opdateret: 24. november 2023