GovTech Midtjylland er forankret på strategisk niveau via en strategisk styregruppe, der refererer til KD-netKommunaldirektørnetværket i den midtjyske region - og drives på praktisk niveau med afsæt i et forretningsudvalg og en følgegruppe.

Den strategiske forankring sikrer, at initiativet ses i sammenhæng med øvrige tværgående aktiviteter i regionen såvel som nationalt.

Det er også vigtigt at sikre relationen til kommunerne og regionens IT- og digitaliseringsansvarlige, der er primus motor ift. at inddrage det faglige bagland i at definere behov, prioritere indsatser og efterfølgende at implementere de løsninger, der udvikles i fællesskabet.

 

KD-Net udpeger de kommunale medlemmer af den strategiske styregruppe for GovTech Midtjylland, herunder formanden. Med henblik på at sikre koblingen til kommunernes store velfærdsområder udpeges foruden formanden to fagdirektører. Udpegningen er gældende for tre år. Region Midtjylland udpeger ét medlem til den strategiske styregruppe.

Den strategiske styregruppe skal sikre:

 • At GovTech Midtjylland arbejder med teknologiske løsninger, som er og bliver relevante for kommunernes og Region Midtjyllands opgaveløsning
 • Fastholdelse af retning og prioritering
 • At der i rette tid iværksættes nye og relevante indsatsområder
 • At den overordnede vision og principper følges
 • Den overordnede styring af og kontrol af regnskab og budget for GovTech Midtjylland
 • Information og afrapportering til KD-Net
 • Den overordnede kommunikation mellem GovTech Midtjylland og de deltagende kommuner, de kommuner som ikke deltager i samarbejdet og Region Midtjylland

Den strategiske styregruppe består af: 

 • Jesper Thyrring Møller (fmd.), kommunaldirektør, Struer Kommune 
 • Eva Kanstrup, direktør, Herning Kommune 
 • Lone Rasmussen, direktør, Skanderborg Kommune 
 • Anders Kjærulff, direktør, Region Midtjylland
 • Poul Venø, Herning Kommune som repræsentant for forretningsudvalget 
 • Bo Fristed, chef for ITK, Aarhus Kommune (uden stemmeret) 
 • Brian Høyer Lorentsen (Sek.) (uden stemmeret) 

Forretningsudvalget består af 4-6 medlemmer, der udpeges af IT- og Digitaliseringscheferne i de deltagende kommuners egen kreds. Desuden udpeger Region Midt ét medlem på tilsvarende strategiske niveau.

Ansvarlig chef for GovTech Midtjylland er fast deltager og daglig leder af GovTech Midtjylland deltager i forretningsudvalget, dog uden stemmeret og med en sekretariats-understøttende funktion.

Forretningsudvalget vælger ét medlem til den strategiske styregruppe.

Forretningsudvalget skal sikre:

 • At det faglige fokus for GovTech Midtjylland altid er opdateret
 • Koordination mellem kommunernes og Region Midtjyllands behov, og de projekter som GovTech Midtjylland arbejder med
 • Information og afrapportering til den strategiske styregruppe
 • Strategisk sparringspartner for den strategiske styregruppe, herunder input til styregruppen vedrørende tekniske områder som GovTech Midtjylland kan arbejde med

Følgegruppen består af én person fra hver deltagende kommune og en-to repræsentanter fra Region Midtjylland. Følgegruppens medlemmer udpeges af den enkelte kommune og vil være bindeled mellem GovTech Midtjylland og den enkelte kommune.

Følgegruppen er Single-Point-Of-Contact (indgangskontaktperson) mellem GovTech Midtjylland og den enkelte kommune og Region Midtjylland, og dens medlemmer agerer som kontaktperson ind i egen organisation.

Følgegruppen udgør således kontakten til kommunerne og Region Midtjylland og er derfor et vigtigt kommunikativt led med henblik på at sikre kommunikationen fra GovTech Midtjylland til de relevante modtagere i kommuner og Region Midtjylland, og at der kommunikeres fra Region Midtjylland og kommunerne til GovTech Midtjylland.

I forbindelse med projekter tilknyttes desuden evt. relevante projektpersoner med domænekendskab.