Den strategiske styregruppe skal sikre:

 • At GovTech Midtjylland arbejder med teknologiske løsninger, som er og bliver relevante for kommunernes og Region Midtjyllands opgaveløsning
 • Fastholdelse af retning og prioritering
 • At der i rette tid iværksættes nye og relevante indsatsområder
 • At den overordnede vision og principper følges
 • Den overordnede styring af og kontrol af regnskab og budget for GovTech Midtjylland
 • Information og afrapportering til KD-Net
 • Den overordnede kommunikation mellem GovTech Midtjylland og de deltagende kommuner, de kommuner som ikke deltager i samarbejdet og Region Midtjylland

Den strategiske styregruppe består af: 

 • Jesper Thyrring Møller (fmd.), kommunaldirektør, Struer Kommune 
 • Eva Kanstrup, direktør, Herning Kommune 
 • Lone Rasmussen, direktør, Skanderborg Kommune 
 • Anders Kjærulff, direktør, Region Midtjylland
 • Poul Venø, Herning Kommune som repræsentant for forretningsudvalget 
 • Bo Fristed, chef for ITK, Aarhus Kommune (uden stemmeret) 
 • Brian Høyer Lorentsen (Sek.) (uden stemmeret)