Projektbeskrivelse

I en aktivitetsbaseret indretning deler medarbejderne kontormiljøet og de dertilhørende zoner. Det kan f.eks. være mødelokaler, projektrum og områder med skrivebordspladser. Skrivebordspladserne kan være yderligere delt op i fordybelseszoner, hvor man kan sidde uforstyrret, og aktivzoner, hvor man kan sparre og tale med kollegaerne.

Kontormiljøet er opdelt i zoner ud fra den tanke, at de fleste medarbejdere har forskellige opgaver, som bedst understøttes i forskellig indretning. En opgave der kræver stor koncentration, understøttes bedre i en fordybelseszone, mens uformel sparring omkring en opgave bedst klares i aktivzonen.

Udover skrivebordsmålingerne inddrages samtlige medarbejdere via workshops, så de enkelte afdelinger kan komme med input til deres behov, ønsker, snitflader til andre mv.

Indsatsen tager bl.a. afsæt i erfaringer fra Københavns Kommune og målet er, at lave en mere dynamisk indretning, som bedre matcher brugernes forskelligartede behov og samtidig forsøger at nedbringe antallet af kvadratmeter.

GovTech Midtjylland bistår med teknisk sparring i tæt dialog med Aarhus kommunes IoT-team, IoT Lab.

Status

Igang

Forventes afsluttet

Q4 2023

Projektdeltagere

aarhus kommune