Projektbeskrivelse

Mange folkeskoler er udfordret af mangel på tilstrækkelig ventilation, hvilket bl.a. kan medføre et dårligt indeklima, som påvirker elever og læreres dagligdag. Markant nedsat indlæringsevne, hovedpine og øget sygefravær er to velkendte effekter. Skolerne bliver løbende istandsat, men det er en meget dyr og langsommelig proces.

Medvirkende til et højt sygefravær, er smittespredning af virus, som særligt under Coronapandemien for alvor blev et aktuelt emne. For at nedbringe smittefare er den daglige rengøring på kontaktflader ekstra vigtig. Desværre er den daglige rengøring ofte af overfladisk karakter, hvilket betyder at overflader ikke i tilstrækkelig grad bliver rengjorte. Øget rengøring er en dyr løsning. Samtidig er der i branchen store udfordringer med at skaffe personale nok.

Zurface-løsningen, som dette projekt bygger på, består af en servietdispenser, som med en lysdiode kan signalere forskellige tilstande, på baggrund af løbende målinger af temperatur, luftfugtighed, CO2-niveau mv. På baggrund af de indsamlede data, viser løsningen hvornår det er tid for eleverne til at:

  • tørre deres egne borde samt udvalgte kontaktflader af med en serviet. På den måde erstattes den traditionelle "dukseordning", hvor bordene oftest blev tørret over med den samme gamle klud, med en langt mere effektiv metode, som dokumenteret øger hyiejnen markant.
  • åbne vinduerne og lufte ud. På den måde nedbringes CO2-niveauet fra de 1.000 ppm som bl.a. er Arbejdstilsynets anbefalede grænse.

Status

Projektgruppe under etablering

Forventes afsluttet

2023

Projektdeltagere

TBA