Etablering og gennemførelse af projekter

  • Etablere best practice for f.eks. OPI-samarbejder
  • Etablere udviklingspartnerskaber med virksomheder
  • Etablere relevante udviklingssamarbejder med uddannelsessektoren
  • Søge ekstern finansiering