Indkøb og implementering

  • Etablere best practice for indkøb/udbud af teknologi
  • Sikre korrekt ejerskab og offentliggørelse af data
  • Bistå ifm. implementering af løsninger