Projektudvikling på tværs

  • Identificere konkrete behov og use cases sammen med og på tværs af aktørerne
  • Vedligeholde idé- og løsningskataloger samt finde de projektkandidater, der rummer størst potentiale
  • Udarbejde business cases så potentialer og risici afdækkes og projekterne lettere kan igangsættes rundt i organisationerne
  • Varetage markedsafdækning inden for de forskellige teknologiområder
  • Foretage teknologiafprøvning ved at indkøbe og teste særligt relevant udstyr
  • Understøtte den enkelte aktør med at vælge, anskaffe og opsætte udstyr ifm. konkrete projekter
  • Sikre stærk kobling til øvrige offentlige initiativer, f.eks. KLs Teknologiradar