Gå til hovedindhold

Interessetilkendegivelse

KL signaturprojektet Optimeret bygningsanvendelse med kunstig intelligens er sat i gang, og projektpartnerne er nu åbne overfor henvendelser fra private leverandører, som er interesserede i at indgå i et innovationssamarbejde.

Indhold

  Interessetilkendegivelse

  KL signaturprojektet Optimeret bygningsanvendelse med kunstig intelligens er sat i gang og projektpartnerne er nu åbne overfor henvendelser fra private leverandører, som er interesserede i at indgå i et innovationssamarbejde.

  Hvis du som leverandør har interesse i at komme i betragtning til et innovationsforløb, skal du indsende en beskrivelse (maks én normalside, 2400 anslag) af hvilke kompetencer og løsningsmuligheder din virksomhed kan bidrage med i udviklingen af en løsning til projektet.

  Helt konkret skal AI-algoritmerne og teknologien i projektet bidrage til at opfylde følgende mål:

  • At øge anvendelsesgraden og samle aktiviteter.
  • At reducere energiforbruget.
  • At forbedre kapacitetsplanlægning & forecast.

  Den fulde projektbeskrivelse kan læses her.

  I beskrivelsen lægges der vægt på, at I også beskriver:

  • Hvilke samarbejdspartnere I eventuelt finder nødvendige at inddrage i projektet.
  • Hvilken værdi dette projektsamarbejde vil bidrage med til jeres virksomhedsudvikling.
  • Hvordan I internt vil organisere ledelsen af projektet.
  • Hvilken erfaring I har med tilsvarende udviklingsopgaver og -samarbejder

  Det forventes, at der på baggrund af interessetilkendegivelserne vil blive afholdt dialogmøder med den eller de leverandører, som vurderes bedst at kunne indgå i samarbejdet og bidrage til opfyldelse af de opsatte mål, samt at der på denne baggrund vil blive indgået en OPI-aftale med en eller flere leverandører.

  Det forventes således, at interessetilkendegivelserne og dialogmøderne vil vise, at der er grundlag for at indgå en OPI-aftale, jf. udbudslovens § 22, med nærmere regulering af samarbejdsvilkår, herunder om parternes bidrag, finansiering og fordeling af rettigheder til de udviklede løsninger.   

  Der tages dog forbehold for at afslutte eller ændre dette forløb afhængigt af projektpartnernes løbende vurdering af muligheden for at gennemføre et succesfuldt projekt.

   

  Frist for indsendelse af interessetilkendegivelse er mandag den 27. juni kl. 12.00. 

  Projektgruppen ønsker at gå i dialog hurtigst derefter og planlægger med dialogmøder i uge 26 og 27.

  Interessetilkendegivelser indsendes til Anja Hald på anelha@aarhus.dk