Gå til hovedindhold

Ydelser

Vi fokuserer på at understøtte udvikling, indkøb og implementering af konkrete løsninger med afsæt i stærke, fælles principper for arbejdet.

 • Læs op

Indhold

  Sammen kan medlemmerne sætte fokus på at understøtte udvikling, indkøb og implementering af konkrete GovTech-løsninger helt efter kommunernes egne behov og med afsæt i de stærke, fælles principper for arbejdet. Projekterne ledes og implementeres decentralt af medlemmerne, og GovTech Midtjylland er det naturlige forum, hvor kommunerne deler erfaringer og i samarbejde udvikler, tester og implementerer teknologiske løsninger.

  GovTech Midtjylland sikrer, at kommunerne og Region Midtjylland over tid kan udnytte potentialerne i takt med at nye teknologier introduceres.

  Se de fire områder GovTech Midtjylland konkret arbejder med:

  Projektudvikling på tværs

  • Identificere konkrete behov og use cases sammen med og på tværs af aktørerne
  • Vedligeholde idé- og løsningskataloger samt finde de projektkandidater, der rummer størst potentiale
  • Udarbejde business cases så potentialer og risici afdækkes og projekterne lettere kan igangsættes rundt i organisationerne
  • Varetage markedsafdækning inden for de forskellige teknologiområder
  • Foretage teknologiafprøvning ved at indkøbe og teste særligt relevant udstyr
  • Understøtte den enkelte aktør med at vælge, anskaffe og opsætte udstyr ifm. konkrete projekter
  • Sikre stærk kobling til øvrige offentlige initiativer, f.eks. KLs Teknologiradar

  Etablering og gennemførelse af projekter

  • Etablere best practice for f.eks. OPI-samarbejder
  • Etablere udviklingspartnerskaber med virksomheder
  • Etablere relevante udviklingssamarbejder med uddannelsessektoren
  • Søge ekstern finansiering

  Indkøb og implementering

  • Etablere best practice for indkøb/udbud af teknologi
  • Sikre korrekt ejerskab og offentliggørelse af data
  • Bistå ifm. implementering af løsninger

  Udbredelse af viden og kompetencer

  • Være kompetencecenter og tilbyde erfaringsbaseret sparring
  • Udvikle og udbrede ”starter-kits” der hjælper deltagerne i gang
  • Afholde inspirationsoplæg for regionens aktører
  • Facilitere idé-workshops
  Sidst opdateret: 17. maj 2024