Gå til hovedindhold

Energiledelse i praksis - v. Aarhus Kommune

Energiledelse og bygningsdrift er et stort tema i vores medlemskommuner. GTM inviterer til online inspirationsmøde om energiledelse i praksis. Deltag i mødet og bliv klogere på Aarhus Kommunes arbejde og indsats på området.

GovTech Midtjylland inviterer til online inspirationsmøde under overskriften ”Energiledelse i praksis v. Aarhus Kommune”.

Jakob Hovgaard Kaiser, teamkoordinator for energiledelse i Aarhus Kommune, fortæller om kommunens erfaringer og betydelige resultater. Der vil være god tid til dialog og spørgsmål.

Målgruppe: Medarbejdere og ledere inden for drift af kommunale ejendomme

Tilmelding via post@govtechmidtjylland.dk

Overskrifterne:

  • Historisk - fokus på Data
  • Besparelsespotentialer
  • Målere og datahåndtering - integration af systemer
  • Fra data til handlinger
  • Kommunikation og information til interessenter
  • Effektivt energiforbrug for bygninger i drift

De sidste mange år har Aarhus Kommune energirenoveret og med udgangspunkt i deres store bygningsmasse på over 2 mio. kvadratmeter bygget værktøjer og processer til at understøtte arbejdet.

Jakob vil komme ind på energimærkning, organiseringen af energiledelsesindsatsen og komme med eksempler på formidlingen af resultater til de mange interessenter i kommunen.

Aarhus Kommune er langt fremme med energiledelse og vandt derfor Energi og miljøprisen 2023 i regi af Energiforum Danmark - https://www.energiforumdanmark.dk/nyt/2023/aarhus-kommune-vinder-energi-og-miljoprisen-2023/

Resultaterne er bemærkelsesværdige og de økonomiske gevinster betydelige:

AAK samlede arealudvikling

Sidst opdateret: 13. maj 2024