Gå til hovedindhold

Baggrund

FN’s Verdensmål, klimaudfordringen, effektivisering af offentlig opgaveløsning, behov for øget velfærd. Udfordringerne er mange og vil i mange tilfælde skulle adresseres med elementer af ny teknologi. Læs her om baggrunden for etableringen af GovTech Midtjylland.

 • Læs op

Indhold

  Uanset hvilken udfordring der beskrives, vil løsningerne indeholde et væsentligt behov for at bringe nye teknologiske muligheder i spil. Det arbejde vil de midtjyske kommuner og Region Midtjylland løfte yderligere og har derfor etableret et ambitiøst arbejdsfællesskab for udforskning og ibrugtagning af ny teknologi i relation til løsning af offentlige opgaver.

  FN har i 2020 scoret Danmark på førstepladsen i Offentlig Digitalisering. Blandt årsagerne hertil peges netop på, at vi i Danmark har stor erfaring med og fokus på tværgående samarbejder, kommunalt men også regionalt og nationalt. Der er i Danmark en stærk tradition for tværkommunal videndeling og samarbejder om blandt andet rammearkitektur, digitaliseringsstrategier, fælleskommunal infrastruktur, Open Source-softwareudvikling i regi af OS2-samarbejdet, samarbejdet om åbne data i Open Data Danmark, KL/KOMBITs videnscenter, samt den nye klyngeorganisation DigitalLead. Her arbejdes for at skabe fælles fremdrift, standarder, inspirations-kataloger, lavpraktiske skabeloner og konkrete løsninger til gavn for fællesskabet.

  Et fællesskab for udforskning og udnyttelse af fremspirende teknologi

  Med afsæt i den lange tradition for fællesskaber er det kun naturligt også at etablere et stærkt, tværgående samarbejde på GovTech-området. Med GovTech Midtjylland er etableret et arbejdsfællesskab på tværs af 13 midtjyske kommuner og Region Midtjylland, der understøtter deltagernes arbejde med at udnyttelse af ny teknologi gennem:

  Teknologier anvendes typisk ikke alene men i kombination og ambitionerne for GovTech Midtjylland spænder derfor på sigt bredere og vil naturligt også trække tråde ind i felter som kunstig intelligens, robotter, droner, VR/AR og andre kendte eller kommende teknologier.  

  2024-2026

  GovTech Midtjylland har valgt at fokusere på 3 fokusspor

  Medlemmerne vil derfor primært få løftet samarbejdet og kompetencerne i disse områder i denne periode. 

   

  2020-2023

  GovTech Midtjylland har fokuseret på at afprøve projekter

  Greb om morgendagens digitalisering

  Med billige sensorer, droner, big data, kunstig intelligens og højpræcisions positioneringsteknologi er det en markant anderledes og potent værktøjskasse, der i disse år åbnes og tages i brug og arbejdet med GovTech-løsninger fordrer derfor et stærkt fokus. Dertil kommer, at flere kommuner direkte efterspørger viden, support, sparring, rådgivning m.m. og dette gerne fra andre offentlige instanser med lignende behov og udfordringer.

  Visionen med GovTech Midtjylland er at skabe et stærkt samarbejde om GovTech på tværs af kommunerne i den midtjyske region og Region Midtjylland. Det er et arbejde, som bedst løftes sammen, da den enkelte kommune typisk har begrænsede ressourcer til at varetage den form for arbejde ved siden af den daglige drift.

  For at sikre et stærkt afsæt har GovTech Midtjylland IoT som det første indsatsområde idet det vurderes at være et centralt og nødvendigt grundlag for en lang række konkrete initiativer. Det følges naturligvis af andre indsatsområder som indstilles af GovTech Midtjyllands Forretningsudvalg og besluttes af den Strategiske Styregruppe.

  Sidst opdateret: 22. maj 2024