Sammen kan kommunerne sætte stærkt fokus på at understøtte udvikling, indkøb og implementering af konkrete GovTech-løsninger helt efter kommunernes egne behov og med afsæt i de stærke, fælles principper for arbejdet. Projekterne ledes og implementeres decentralt af kommunerne, og GovTech Midtjylland er det naturlige forum, hvor kommunerne deler erfaringer og i samarbejde udvikler, tester og implementerer teknologiske løsninger.

GovTech Midtjylland sikrer, at kommunerne og Region Midtjylland over tid kan udnytte potentialerne i takt med at nye teknologier introduceres.

Download vores ydelseskatalog eller klik herunder for at se de fire områder GovTech Midtjylland konkret arbejder med:

Projektudvikling på tværs

 • Identificere konkrete behov og use cases sammen med og på tværs af aktørerne
 • Vedligeholde idé- og løsningskataloger samt finde de projektkandidater, der rummer størst potentiale
 • Udarbejde business cases så potentialer og risici afdækkes og projekterne lettere kan igangsættes rundt i organisationerne
 • Varetage markedsafdækning inden for de forskellige teknologiområder
 • Foretage teknologiafprøvning ved at indkøbe og teste særligt relevant udstyr
 • Understøtte den enkelte aktør med at vælge, anskaffe og opsætte udstyr ifm. konkrete projekter
 • Sikre stærk kobling til øvrige offentlige initiativer, f.eks. KLs Teknologiradar

Etablering og gennemførelse af projekter

 • Etablere best practice for f.eks. OPI-samarbejder
 • Etablere udviklingspartnerskaber med virksomheder
 • Etablere relevante udviklingssamarbejder med uddannelsessektoren
 • Søge ekstern finansiering

Indkøb og implementering

 • Etablere best practice for indkøb/udbud af teknologi
 • Sikre korrekt ejerskab og offentliggørelse af data
 • Bistå ifm. implementering af løsninger

Udbredelse af viden og kompetencer

 • Være kompetencecenter og tilbyde erfaringsbaseret sparring
 • Udvikle og udbrede ”starter-kits” der hjælper deltagerne i gang
 • Afholde inspirationsoplæg for regionens aktører
 • Facilitere idé-workshops