Gå til hovedindhold

Optimeret bygningsanvendelse med AI

Projektet har til formål at reducere energi- og CO2-forbrug i folkeskolerne ved at samle aktiviteter gennem intelligent lokaleallokering ved anvendelse af bygningsdata, IoT-løsninger (Internet of Things) og kunstig intelligens.

 • Læs op

Indhold

  Projektbeskrivelse

  Folkeskoler udgør en stor del af kommunernes bygningsmasse. Bygningerne er typisk karakteriseret ved at have en høj alder og et efterslæb i forhold til energirenovering samt en lav anvendelsesgrad af lokalerne. Der er derfor et stort potentiale i at optimere bygningsanvendelsen for netop denne type kommunale bygninger, især i eftermiddagstimerne og i weekenden, hvor bygningerne anvendes i forskelligt omfang af fx fritidsorganisationer.

  Projektet tager afsæt i projektet ”Smarte Kvadratmeter” fra Syddjurs Kommune og anvender modne teknologiplatforme og eksisterende datasæt som afsæt for at udbrede intelligente algoritmer på skoleområdet. Løsningen vil på denne baggrund kunne levere handlingsanbefalinger, som kan optimere anvendelsen af konkrete bygninger og kan derved medføre energioptimering. Løsningens algoritme udvikles som udgangspunkt som open source med henblik på øget udbredelse.

  Projektet vil desuden undersøge de juridiske forudsætninger for at udvikle algoritmerne, herunder GDPR og anden relevant lovgivning på området.

  Status

  Igang

  Forventes afsluttet

  Juni 2024

  Projektdeltagere

  aarhus kommunefavrskov kommunesyddjurs kommune

  Videopræsentationer

  En grundig præsentation af projektets dataplatform, Enformanten v. Emil Bekker, NTT Data. Se hvordan der er arbejdet med gevinstpotentialer og alarmer.

  En kort gennemgang af AI-driftsoptimeringsmodellen v. Ulrik Thyge Pedersen, NTT Data. Se hvordan CO2-niveauet i lokaler kan bruges til at afgøre, om der er personer til stede og høre om valg af datagrundlag og modellens udviklingstrin.

  Et interview med Jakob Hovgaard Kaiser, teamleder for energikonsulenterne i Aarhus Kommune, og Emil Bekker, NTT Data. Her sættes fokus på, hvad projektets dataplatform, Enformanten har af nye funktioner og berettigelse i et energiledelses-systemlandskab med bl.a. CTS, EMS og IoT.

   

   

   

  Slides fra afslutningseventet og bilag til projektet findes herunder: