Gå til hovedindhold

GTM understøtter medlemmerne i at indsamle data om sine offentlige bygningers anvendelse og tilstand. Denne dataindsamling er essentiel som grundlag for datadrevne beslutninger og en nødvendighed for at kunne udnytte kunstig intelligens til at optimere anvendelsen og driften af bygningerne.

Særligt behovet for større indsigt i offentlige bygningers energioptimeringspotentiale er højaktuelt i lyset af det nye bygningsdirektiv fra EU, som i de kommende år pålægger kommunerne og regionen at energirenovere sin bygningsmasse.

Internet of Things (IoT) sensorer kan spille en central rolle i indsamlingen af bygningsdata og bidrage til at styrke og kvalificere datadreven beslutningstagning og værdiskabelse.

IoT-referencebygning

En IoT-referencebygning er en offentlig bygning, der er udvalgt som pejlemærke for indsamling af bygningsdata og datadreven værdiskabelse. Ambitionen er, at alle medlemmer etablerer en eller flere referencebygninger. Referencebygningerne etableres på basis af en fælles, åben og interoperabel IoT infrastruktur med OS2IoT platformen som omdrejningspunkt.

Hvad er en IoT-referencebygning?

  • En referencebygning er en kommunal eller regional bygning, hvor der indsamles data med henblik på at forbedre driften og anvendelsen af bygningen.
  • Indsamling af data sker med relevant IoT-udstyr via OS2IoT platformen
  • Referencebygninger kan både være administrationsbygninger, plejehjem, skoler m.v.
  • Cases og databehov tager udgangspunkt i den specifikke bygning udvalgt af kommune/region – identificering af cases afdækkes og kvalificeres i samarbejde mellem GTM og kommune/region    

Hvilken værdi tilfører en IoT-referencebygning?

  • Bedre bygningsdrift via datadreven beslutningstagning - bygningsdata bidrager til værdiskabelse via indsigt, analyse og handling
  • Egen IoT-infrastruktur, som gør ibrugtagning og drift af nye sensortyper billigere
  • Medlemmerne ejer sine bygningsdata - bygningens data indsamles via en fælles IoT infrastruktur, der baserer sig på åbne standarder og interoperabilitet
  • Kompetenceudvikling - der opbygges lokale kompetencer indenfor drift og anvendelse af IoT
  • Medarbejdernes digitale forestillingsevne omkring mulighederne med IoT stimuleres 

Hensigten er der etableres forskellige typer referencebygninger, der kan have varierende karakteristika, use-cases og behov for indsamling data. GTM opererer med cases og data inden for fx energioptimering, behovsstyret rengøring, indeklima og facilitetsstyring (lokaler, parkering, skriveborde).  

Hvis I som kommune er interesseret i at vide mere om IoT referencebygninger eller bare gerne vil i gang med etablere jeres egen referencebygning, så kontakt os via post@govtechmidtjylland.dk.

 

Cases