Gå til hovedindhold

De seneste par år har AI gennemgået en imponerende udvikling, drevet af avancerede algoritmer, øgede datamængder og forbedret computerkraft. Udviklingen inden for dyb læring (deep learning) og de store sprogmodellers indtog har åbnet dørene for nye muligheder, ikke mindst for den offentlige sektor.

AI kan potentielt revolutionere måden hvorpå kommunerne løser sine opgaver og interagerer med borgere. Derfor er kommunernes behov for at forstå, håndtere og udnytte AI mere aktuel end nogensinde, især når vi taler om generativ AI såsom ChatGPT, CoPilot og lignende.

GTM udbreder den seneste viden om AI til medlemmerne og har fokus på at opbygge AI-kompetencer hos medarbejderne i kommunerne og Region Midt. Vi ønsker at styrke medlemmerne med grundlæggende kompetencer og inspirere medarbejdernes digitale forestillingsevne, så de er bedre rustet til at omfavne AI-teknologien og omsætte den til løsninger og værdiskabelse.

En konkret del af GTMs indsats er at tilbyde vores medlemmer en workshop-orienteret AI-temadag, der skal give deltagerne en grundlæggende introduktion til AI og generativ AI.

Med hands-on øvelser introduceres deltagerne til brugen af værktøjer som ChatGPT og hvordan værktøjet konkret kan understøtte den kommunale opgaveløsning.

Eksempel på indhold til AI-temadag:

  1. ·        Generel introduktion til AI
  2. ·        Intro til generativ AI – chat
  3. ·        Generativ AI i opgaveløsningen
  4. ·        Etik og ansvarlighed

 

Hiv fat i GTM på post@govtechmidtjylland.dk, hvis I er interesseret i en AI-temadag.

 

 

Her finder du dokumenter som vedrører GTMs AI-fokus.